Foundation

Stichting Harmonergy is opgericht op 29 maart 2018,  KvK 71327371. Harmonergy Infographic

Rekeningsnummer:  NL84 TRIO 0379422077     foto logo (2)   per 1 augustus 2020, RSIN:  858671578

De jaarcijfers vindt u hier:  Jaarrekening 2019 /  jaarrekening-2020 pdf 

Onder deze link vindt u de hoofdlijnen uit het  beleidsplan 2020 – 2025

Het bestuur bestaat uit 5 leden:

– Voorzitter Pieter Warnars;
– Secretaris Niels Sadelhoff;
– Penningmeester Sef Maessen;
– Bestuurslid Ingrid de Souza;
– Bestuurslid Elsard de Boer.

Een nadere omschrijving van de bestuursleden vindt u onder de rubriek ‘Nieuws 2020″.
Ingrid de Souza en Elsard de Boer zijn de oprichters en uitvoerders in Mozambique.

Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en tot op heden zijn er geen kosten gedeclareerd. Hierdoor gaat 100 % van de giften naar het beoogde doel. 

 

Vooraf: Na zes jaar ervaring en het bekostigen van kleine projecten in het zuiden van Mozambique was de tijd rijp voor de oprichting van stichting Harmonergy met een onafhankelijk bestuur om een lange termijn plan neer te zetten.      Het plan is ingedeeld in drie fases. Inmiddels is ook het Mozambikaanse bedrijf Harmonergy LDA  realiteit met één werknemer. Jonge nieuwe boeren van het opleidingsinstituut ISET-One World staan in de planning voor 2022. Ook de kleine projecten uit fase 1 zijn meegenomen, zoals:
  • Het maken van bijenkasten: In de nabijheid van een olifanten park hebben de kasten een dubbele functie. Olifanten zijn bang voor bijen waardoor ze kunnen worden geweerd uit de groentetuinen van de lokale bewoners.
  • Fishfarming: zorgt voor zelfvoorziening van de lokale bewoners waardoor niet constant een beroep wordt gedaan op de natuur.
  • Implementeren van Agroforestry: voorziet in de zelfvoorziening van groente, fruit, noten en hout voor lokale bewoners  (Zie onze proeftuin van een kwart hectare) . Harmonergy LDA gaat vanaf  oktober 2020 een leer- werkbedrijf opzetten.
  • Opzetten netwerk: One World University/ ADPP, IIAM onderzoeksinstelling voor landbouw en de organisatie Kosmoz in Maputo zijn de partijen waar we een duurzaam netwerk mee opbouwen om community en landbouw projecten te laten slagen. Deze contacten zijn in 2019 verder geactiveerd.

*

U kunt onze locatie vinden door vanaf Maputo naar beneden te gaan en onder de meren van het olifanten park te zoeken. Zie bijgevoegde afdruk:

Onze locatie

*******

1. Volgens de statuten: Het doel van de stichting  Harmonergy:

– het opzetten van duurzame lokale projecten in Mozambique,  te noemen ‘fase 1’

– het ondersteunen van duurzame landbouw, zogenaamde Agroforestry, op kleinschalige boerderijen uitsluitend in Mozambique,   te noemen ‘fase 2’. De boerderijen hebben een opzet van een policultuur aan gewassen die elkaar versterken en aanvullen waardoor  meer verscheidenheid aan opbrengst en een hoger inkomen wordt behaald, terwijl het natuurlijk evenwicht in de natuur en het gebied wordt versterkt of terug komt.

– het komen tot een groeimodel van kleinschalige duurzame landbouw,  ‘fase 3’.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • ‘fase 1’: vanaf 2018 de projecten voortgang bieden die vermeld staan op de website Harmonergy.nl zoals bijenkasten bouwen , fish farming opzetten en proeftuinen aanleggen.
  • ‘fase 2’: vanaf begin 2020 wordt een lokaal geschikte kandidaat  in dienst genomen van de model boerderij, het Mozambikaanse bedrijf Harmonergy LDA. Deze kandidaat wordt binnen de boerderij opgeleid om binnen drie jaar een eigen policultuur landbouwbedrijf op te zetten. Netto inkomen van de stichting zal beschikbaar worden gesteld om van een kandidaat een zelfstandige boer  te maken. Deze formule herhaalt zich na drie jaar met nieuwe kandidaten bij het bedrijf Harmonergy LDA –en- de nieuwe boerderij, waardoor  ‘fase 3’ ontstaat.
  • ‘fase 3’: vanaf 2023 wordt er hoge prioriteit gegeven om ook de nieuwe boerderij te gebruiken als opleidingsboerderij voor de volgende kandidaat boeren. Hiermee creëert de stichting het begin van een groeimodel van kleinschalige duurzame landbouw.
  • Voorlichting aan onderwijsinstellingen om de kennis van duurzame policultuur landbouw, Agroforestry te verspreiden.

3. De stichting heeft het maken van eigen winst uitdrukkelijk niet als doel.

*******

 

Goal of the Foundation in Englisch:                                                   
– creating sustainable local projects in Mozambique,  to be called ‘phase 1’
– to support sustainable agriculture, named Agroforestry, on small scale farms exclusively in Mozambique, to be named ‘phase 2’. The farms have a design of polyculture crops which reinforce and complement each other, resulting in a greater variety and a higher income, while the balance in nature and the area is strengthened or returns in the absence.
– the emergence of a growth model of small-scale sustainable agriculture, ‘phase 3’