Stichting/ Foundation

Stichting Harmonergy is opgericht op 29 maart 2018,  KvK 71327371.

Rekeningsnummer:  NL84 TRIO 0379422077

Na vijf jaar ervaring en het bekostigen van kleine projecten in het zuiden van Mozambique zijn wij klaar voor de vorm van een stichting om een lange termijn plan neer te zetten. Wij hebben dit ingedeeld in drie fases. In de eerste fase willen we de voortgang waarborgen van de lopende projecten, namelijk:

  • Het maken van bijenkasten: In de nabijheid van een olifanten park hebben de kasten een dubbele functie. Olifanten zijn bang voor bijen waardoor ze kunnen worden geweerd uit de groentetuinen van de lokale bewoners.
  • Fishfarming: zorgt voor zelfvoorziening van de lokale bewoners waardoor niet constant een beroep wordt gedaan op de natuur.
  • Implementeren van Agroforestry: voorziet in de zelfvoorziening van de lokale bewoners  door het produceren van groente, fruit en noten. (Zie onze proeftuin van een kwart hectare) De proeftuin is ons testmodel voor het leerbedrijf waar we in oktober 2019 mee gaan aanvangen en wanneer we ons daar gaan vestigen.
  • Opzetten netwerk: One World University, de organisatie Kosmoz in Maputo en Peace Parks Foundation zijn partijen waar we contact mee hebben en waar we een stevig netwerk mee opbouwen om community projecten te laten slagen.

U kunt onze locatie vinden door vanaf Maputo naar beneden te gaan en onder de meren van het olifanten park te zoeken. Zie bijgevoegde afdruk:

Onze locatie

*******

1. Volgens de statuten: Het doel van de stichting  Harmonergy:

– het opzetten van duurzame lokale projecten in Mozambique,  te noemen ‘fase 1’

– het ondersteunen van duurzame landbouw, zogenaamde Agroforestry, op kleinschalige boerderijen uitsluitend in Mozambique,   te noemen ‘fase 2’. De boerderijen hebben een opzet van een policultuur aan gewassen die elkaar versterken en aanvullen waardoor  meer verscheidenheid aan opbrengst en een hoger inkomen wordt behaald, terwijl het natuurlijk evenwicht in de natuur en het gebied wordt versterkt of terug komt.

– het komen tot een groeimodel van kleinschalige duurzame landbouw,  ‘fase 3’.

2. De stichting tracht haar doel te bereiken door:

  • ‘fase 1’: vanaf heden de projecten voortgang bieden die vermeld staan op de website Harmonergy.nl zoals bijenkasten bouwen , fish farming opzetten en proeftuinen aanleggen.
  • ‘fase 2’: vanaf begin 2020 wordt een lokaal geschikte kandidaat  in dienst genomen van de model boerderij, het Mozambikaanse bedrijf Harmonergy LDA. Deze kandidaat wordt binnen de boerderij opgeleid om binnen drie jaar een eigen policultuur landbouwbedrijf op te zetten. Winst van de stichting zal beschikbaar worden gesteld om van een kandidaat een zelfstandige boer  te maken. Deze formule herhaalt zich na drie jaar met nieuwe kandidaten bij het bedrijf Harmonergy LDA –en- de nieuwe boerderij, waardoor  ‘fase 3’ ontstaat.
  • ‘fase 3’: vanaf 2023 wordt er hoge prioriteit gegeven om ook de nieuwe boerderij te gebruiken als opleidingsboerderij voor de volgende kandidaat boeren. Hiermee creëert de stichting het begin van een groeimodel van kleinschalige duurzame landbouw.
  • Voorlichting aan onderwijsinstellingen om de kennis van duurzame policultuur landbouw, Agroforestry te verspreiden.

3. De stichting heeft het maken van eigen winst uitdrukkelijk niet als doel.

*******

cropped-20150516-4-harmonergy-background-green-globe-circular-roots-and-soil.png

Goal of the Foundation in Englisch:                                                   
– creating sustainable local projects in Mozambique,  to be called ‘phase 1’
– to support sustainable agriculture, named Agroforestry, on small scale farms exclusively in Mozambique, to be named ‘phase 2’. The farms have a design of polyculture crops which reinforce and complement each other, resulting in a greater variety and a higher income, while the natural balance in nature and the area is strengthened or returns in the absence.
– the emergence of a growth model of small-scale sustainable agriculture, ‘phase 3’