Foundation

*** still working on the website to put it all into Englisch ***

Harmonergy was founded on 29 maart 2018,  KvK 71327371.

Harmonergy Infographic in Dutch.

– – – – – – – – – –

Accountnumber:  NL84 TRIO 0379422077     foto logo (2) 

ANBI-status since August 1, 2020, RSIN:  858671578

– – – – – – – – – –

The yearly figures in Dutch:

Jaarrekening 2019 /  jaarrekening-2020 pdf / jaarrekening-2021 pdf

Outlines from the policy plan in Dutch: beleidsplan 2020 – 2025

Beloningsbeleid: de bestuurders ontvangen geen vergoeding voor de verrichte werkzaamheden en er zijn geen kosten gedeclareerd. Hierdoor gaat 100 % van de giften naar het doel. 

– – – – – – – – – –

The board exists out of 5 members:

– Chairman Pieter Warnars;
– Secretary Niels Sadelhoff;
– Treasurer Sef Maessen;
– Board member Ingrid de Souza;
– Board member Elsard de Boer.

  • Treasurer: per 1 april 2020 is Sef Maessen penningmeester binnen de stichting. Sef heeft ervaring in Zambia en Angola en hij heeft boekhoudkundige ervaring met stichtingen. Sef was al een tijdje op de achtergrond adviserend aanwezig.  http://www.sefmaessen.nl
  • Secretary: per 1 mei 2020 is Niels Sadelhoff secretaris van de stichting. Niels heeft in verschillende landen ervaring opgedaan in de automotive industrie. Niels kan meedenken over slimme gereedschappen als lokale boeren in de duurzame landbouw door willen groeien.
  • Chairman: per 1 juni 2020 is Pieter Warnars de voorzitter van Harmonergy.nl. Pieter heeft een MNA-achtergrond en werkt in de Artificial intelligence Industry. Pieter heeft een positief kritische houding over de invulling en planning van de doelstelling van de stichting wat een grote aanwinst is. Daarbij is Pieter opgegroeid in Zuid-Afrika en hij heeft een beeld bij het gebied waar het project van Harmonergy draait.

Ingrid de Souza and Elsard de Boer are the founders of Harmonergy Foundation.

***

After six years of preparing, the project is up and running with the help of the Mozambican company Harmonergy LDA with two workers and two trainees.

The year 2022 took time to arrange the right papers (visas and licenses). In between we build the accomodation for trainees and plant half a hectare of Agroforestry. We started having Interns for introduction weeks for candidates interested in the 2023 new farmers programs.

Projects fase 1:

  • Making Bee hives: Close to the Elephant Park the bee hives have a double function. Elephants are afraid of bees and with the right setup we can keep them away from the gardens
  • Fishfarming: Increasing self-sufficient activities reduces the pressure on nature.
  • Implementing Agroforestryprovides vegetables, fruit, nuts and lumber localy.

Opzetten netwerk: One World University/ ADPP (National education), IIAM (research institution for agriculture), Kosmoz in Maputo zijn de partijen waar we een duurzaam netwerk mee opbouwen om community en landbouw projecten te laten slagen. (update sept 2022) We hebben met alle partijen nog contact en we zijn bezig het contact op te bouwen met APA-Maputo (ÁREA DE PROTECÇÃO AMBIENTAL DE MAPUTO) en ‘Biofund Mozambique’.

– – – – – – – – –

1. The goal of the foundation according to the statutes:

– creating sustainable local projects in Mozambique,  to be named ‘fase 1’

– support sustainable agriculture, named Agroforestry, on small scale farms exclusively in Mozambique. The farms have a design of polyculture crops which reinforce and complement each other, resulting in a greater variety and a higher income, while the balance in nature and the area is strengthened or returns in the absence, to be named ‘phase 2’

–   the emergence of a growth model of small-scale sustainable agriculture, to be named ‘fase 3’.

2. The foundation tries to achieve its goal by:

  • ‘fase 1’: vanaf 2018 de projecten voortgang bieden die vermeld staan op de website Harmonergy.nl zoals bijenkasten bouwen , fish farming opzetten en proeftuinen aanleggen.
  • ‘fase 2’: vanaf begin 2020 wordt een lokaal geschikte kandidaat  in dienst genomen van de model boerderij, het Mozambikaanse bedrijf Harmonergy LDA. Deze kandidaat wordt binnen de boerderij opgeleid om binnen drie jaar een eigen policultuur landbouwbedrijf op te zetten. Netto inkomen van de stichting zal beschikbaar worden gesteld om van een kandidaat een zelfstandige boer  te maken. Deze formule herhaalt zich na drie jaar met nieuwe kandidaten bij het bedrijf Harmonergy LDA –en- de nieuwe boerderij, waardoor  ‘fase 3’ ontstaat.
  • ‘fase 3’: vanaf 2023 wordt er hoge prioriteit gegeven om ook de nieuwe boerderij te gebruiken als opleidingsboerderij voor de volgende kandidaat boeren. Hiermee creëert de stichting het begin van een groeimodel van kleinschalige duurzame landbouw.
  • Voorlichting aan onderwijsinstellingen om de kennis van duurzame policultuur landbouw, Agroforestry te verspreiden.