Hoofdlijnen van het beleidsplan 2020 – 2025

Inleiding:

Stichting Harmonergy ondersteunt in Mozambique projecten om jongeren een levenswaardig bestaan te laten ontwikkelen. Afgelopen decennia heeft er grote ontbossing plaatsgevonden en staat het land in het rijtje van armste landen in de wereld, waarbij jongeren op zichzelf zijn aangewezen. Voor hulp was bomen planten een idee, maar alleen bomen planten is niet genoeg. Harmonergy kiest daarom voor een model waarbij herbebossing gepaard gaat met landbouw, voedselvoorziening, verbetering van voedingsstoffen, natuurherstel en werk & inkomen, zogenaamde regeneratieve Agroforestry. Harmonergy werkt hierbij samen met de Universiteit ISET-One World en helpt ‘graduates’ met landbouw ervaring om deze regeneratieve Agroforestry te kunnen implementeren en helpt hen een boerderij op te bouwen.

Missie en visie:

De missie van de stichting is om fondsen te werven waarmee studenten in twee jaar worden opgeleid om regeneratieve Agroforestry te kunnen implementeren waarna ze onafhankelijk kunnen zijn. Met hulp van de overheid en chiefs krijgen ze land en worden ze begeleid met het opbouwen van een boerderij. De stichting stopt hierna met de ondersteuning van deze groep en vervolgt met ondersteuning van nieuwe kandidaten. Het doel is om een netwerk van duurzame boeren op te zetten dat zich kan uitspreiden over Mozambique. De nieuwe boeren kunnen hierdoor op een duurzame manier hun eigen land beheren.

7bdfbcd2-d7ad-4507-bb55-31fcb5c16fc7

De visie van de stichting is dat de nieuwe Mozambikaanse boer de natuur weer in de landbouw terugbrengt, uitgeput land herstelt, hun economische weerbaarheid verbetert en klimaatverandering aanpakt door het gebruik van Agroforestry-methodologieën. Dit creëert banen en inkomen wat hen veerkrachtig maakt. Tegelijk kunnen ze de regeneratieve helden van de toekomst worden. Met hulp van een coöperatie en faciliteringsbedrijf kunnen ze doorgroeien van kleinschalige landbouw naar middelgrote landbouw. Harmonergy helpt deze boeren naar de volgende stap en vergroot het MKB binnen Mozambique. De Mozambikanen kunnen op deze wijze de problemen voorkomen die industriële landen hebben opgebouwd met grootschalige landbouw.

Start:

De stichting Harmonergy is in 2018 opgericht door Ingrid de Souza uit Zuid Afrika en Elsard de Boer uit Nederland met het doel om in Mozambique een model uit te rollen waarbij kleinschalige landbouw met nieuwe boeren wordt versterkt met regeneratieve Agroforestry. Na testen met aanplant, het volgen van opleidingen en het vinden van de juiste mensen  is dit plan steeds duidelijker en serieuzer geworden. Het plan is toen geboren om graduates  een vervolg training te geven en te helpen bij de opbouw van een kleinschalig boerenbedrijf met regeneratieve Agroforestry.

Om dit te realiseren is er in Mozambique een uitvoeringsbedrijf, genaamd Harmonergy LDA., opgericht om deze mogelijkheden te kunnen faciliteren.  Er is veel moeite gedaan om land en vergunningen te regelen, zodat daar een trainingscentrum kan worden gebouwd. Ingrid en Elsard verrichten de uitvoering met het bedrijf Harmonergy LDA en zij hebben een hoofdrol in de bemiddeling tussen de nieuwe boeren en de stichting. Het bestuur van de stichting is uitgebreid om de onafhankelijkheid te waarborgen.

Regeneratieve Agroforestry:

Bij regeneratieve Agroforestry wordt er een grote diversiteit aan gewassen geplant die elkaar versterken (successie). Ook wordt er op hetzelfde oppervlak meer ruimte gebruikt door in de hoogte te groeien met een gelaagdheid zoals je het in de natuur ziet (stratificatie). Het bodemleven wordt opgebouwd, waardoor de watercyclus en het natuurlijk evenwicht verbeteren (regeneratief). Door met de natuur samen te werken ontstaat er een basis, waarbij gezonde landbouw voordelig uitgevoerd kan worden zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen.

In 2019 is de eerste afgestudeerde student in het nieuwe boeren programma aangenomen. Dit verloopt naar wens en hij bijt het spits af bij de opbouw  van een kleinschalige boerderij met regeneratieve Agroforestry.

Plan voor de toekomst:

Vanaf 2018 tot heden  heeft de stichting Harmonergy met fondsen kleine projecten ondersteund, zoals het houden van bijen en een plan voor een viskwekerij. Deze projecten krijgen onder de noemer bestemmingsfondsen een vervolg en deze worden gefinancierd door sponsors die dit soort projecten een warm hart toedragen (zie de jaarcijfers van 2019  onder de rubriek stichting/ foundation).

Het hoofddoel is dat met behulp van een trainingscentrum er een netwerk van nieuwe boeren ontstaat die zich met boerderijen in een coöperatie verenigen. Stichting Harmonergy streeft naar exponentiële groei in opleiding en uitvoering, waardoor een groeimodel voor kleinschalige duurzame landbouw kan ontstaan. De kracht van Harmonergy is dat er een opstap wordt gecreëerd naar duurzame banen. De ‘graduates’ hebben namelijk, ondanks een goede opleiding, na hun studie vaak geen werk. Door ook op duurzaamheid en natuurherstel in te zetten worden er meerdere problemen in één keer aangepakt die, als het succesvol is, de grenzen van Mozambique overschrijden.

Doelstelling en planning  2020 – 2025:

De doelstelling is om in 2025 minimaal twaalf nieuwe boeren met boerderij te hebben gerealiseerd en minimaal 20 nieuwe boeren in opleiding te hebben. 

– Planning eind 2020:  Voorbereiding van de bouw van het trainingscentrum. Planning van het nieuwe-boeren programma met de Universiteit ISET/OWU.

Planning voor 2021 en 2022:  Bouwen van de trainingslocatie en accommodatie voor de studenten. Drie studenten starten in het nieuwe boeren programma. Uitbreiding van het lesmateriaal en het gereedschap. Een Agroforestry trainingsveld en irrigatie worden aangelegd. Ondersteunen kleine projecten.

– Planning voor 2023 tot 2025:  Drie nieuwe boeren starten op eigen land met boerderij.  De stichting gaat verder met zeven nieuwe kandidaten. De LDA start een Coöperatie.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s